položek:
0
celkem:
0 Kč
Dokončit nákup

Reklamační řád

1. května 2009 / Obchodní ujednání

PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

 1. Při výběru výrobku dodávaného firmou INTERCOM Bohemia zvažte, které funkce od něj požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, není důvod k následné reklamaci.
 2. Po převzetí zboží je odběratel povinen zkontrolovat množství, povrchovou úpravu a typ zboží. Případné nesrovnalosti je nutné oznámit dodavateli nejpozději do dvou dnů od obdržení zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Pokud odběratel reklamuje záměnu typů nebo barevného provedení, případně kvalitu povrchové úpravy, je nezbytné zaslat toto zboží na adresu dodavatele, který až po doručení zásilky od odběratele odešle náhradní plnění.
 4. Veškeré reklamace týkající se dodávek, tj. záměn barevných kombinací, typů a počtů, řeší pouze oddělení odbytu dodavatele.
 5. Dodavatel neodpovídá za závady a poškození způsobené nesprávným používáním, neodbornou manipulací nebo instalací, mechanickým poškozením způsobeným odběratelem, montážní firmou nebo konečným spotřebitelem.
 6. Dodavatel neodpovídá za závady způsobené nedodržením podmínek uvedených v záručních listech a montážních návodech.
 7. Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé nečistotami ve vodovodním řádu nebo způsobené vodním kamenem.
 8. Dodavatel dále neodpovídá za:
  • poškození převlečných matic v důsledku nepoužití ochranných “C” vložek
  • ucpání sprchových koncovek při zanedbání čistění sprchových otvorů
  • poškození mechaniky baterií v důsledku odstranění vstupních ochranných sítek u nástěnných baterií
  • narušení povrchu baterií a koupelnových doplňků v důsledku používání jiných čistících prostředků, než je uvedeno v záručních listech
  • závady baterií způsobené horkou vodou o teplotě vyšší, než která je uvedena v záručním listu.
  • závady baterií způsobené tlakem vyšším, než který je uveden v záručním listu
 9. Konečný spotřebitel může záruku uplatnit u subjektu, kde byl výrobek zakoupen.
 10. Zboží poslané k reklamaci musí vždy obsahovat kromě podrobného popisu závady i řádně vyplněný záruční list včetně data prodeje, typu a barevné kombinace zboží a razítka prodejny. U reklamovaného zboží je nutno vždy uvést stav povrchu výrobku v době zaslání k dodavateli (např. mírně podřený, znečištěný, rýha na výtokovém ramínku a pod).
 11. Veškeré zboží zaslané k reklamaci musí být bezpečně a správně zabaleno tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Za vady vzniklé přepravou v důsledku nedostatečného obalu nese vinu odesílatel.
 12. Dojde-li k poškození zboží při přepravě, vyřizuje reklamaci s přepravcem odesílatel.
 13. Pracovník servisního střediska dodavatele musí okamžitě informovat odesílatele o skutečnosti, že zboží poslané k reklamaci bylo přijato s poškozenou povrchovou úpravou.
 14. O tom, zda reklamace bude vyřízena kladně nebo záporně rozhodují pracovníci servisního střediska dodavatele, kteří jsou povinni vždy spolu s reklamovaným zbožím poslat písemné vyjádření k reklamaci.
 15. Veškeré technické problémy, reklamace funkčnosti vodovodních baterií i případné defekty povrchu je nutno řešit přímo s pracovníky servisního střediska dodavatele. Ti po dohodě se zákazníkem určí způsob odstranění vzniklé závady.
 16. Výrobky s odstranitelnou funkční závadou dodavatel nemění za nové zboží. V případě neodstranitelné funkční vady musí odběratel zaslat reklamovaný výrobek na servisní středisko dodavatele, kde bude po posouzení a uznání reklamace vyměněn za nový. Pokud odběratel provede spotřebiteli výměnu vadného výrobku za nový bez konzultace se servisním střediskem dodavatele, činí toto na vlastní zodpovědnost a v případě odstranitelné závady nebude tento výrobek vyměněn dodavatelem za nový.