Formulář odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy  (ke stažení)
 
Název prodávajícího:  INTERCOM Bohemia spol. s r.o.
Sídlo prodávajícího:    Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny
IČ prodávajícího:          482 44 953
Internetová stránka eshopu:  www.sagittarius.cz
Emailová adresa prodávajícího:  odbyt@intercom-bohemia.cz
Telefon prodávajícího:  00420 386 322 663
…………………………………………………………………………………………………...

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy: 

Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
 
Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)
 
V …....................…………… dne …………….
                                                                                  …………….……………..........................
                                                                       podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)