Servisní dispečinkOd roku 2010 koordinuje činnost související s reklamacemi vodovodních pákových baterií-distribuovaných do prodejní sítě firmou INTERCOM Bohemia  s r.o. servisní dispečink dostupný v pracovních dnech na telefonním čísle 602 737 769.

Pracovní doba servisního dispečinku jen v pracovních dnech: 8.00-12.00 13.00- 15.00

Pracovník dispečinku si od zákazníka vyžádá potřebné informace (číslo záručního listu, typ baterie, druh závady, kontaktní údaje a pod.) na jejichž základě navrhne řešení (vyslání servisního technika z některého s cca 50 servisních středisek nebo výměnu výrobku za nový, a pod.) a zajistí jeho provedení.